Projekcja filmu „Rzeźby plenerowe ku pamięci Św. Edyty Stein – Patronki Lublińca”

cze 25, 2014 Liceum Brak komentarzy

W dniu 25 czerwca 2014r. odbyła się w naszej szkole premierowa projekcja 40-minutowego filmu dokumentującego realizację projektu „Sztuka w mojej miejscowości” o temacie: „Rzeźby plenerowe dedykowane Patronce Miasta na terenie Lublińca” w ramach II etapu rejonowego „Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole”.

Organizatorem Konkursu był Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty. Konkurs przebiegał w trzech etapach od grudnia 2013r. do czerwca 2014r.

Motyw przewodni Konkursu to hasło „Region – Ludzie – Sztuka”.

W ramach podjętych prac projektowych przeprowadzono wywiady terenowe na temat rzeźb plenerowych z twórcami rzeźb oraz osobami związanymi z edukacją regionalną, kulturą i sztuką, a także odbyły się dodatkowe zajęcia projektowe, ceramiczne, topograficzne.

Podczas zajęć dodatkowych uczestnicy grupy projektowej odkrywali swoje indywidualne zainteresowania związane z tematyką regionalną oraz sprawdzali swe umiejętności w różnych działaniach projektu (wywiady, prezentacja, wykonywanie szkiców, fotografii, sporządzanie mapy, zajęcia artystyczne /manualne / – projektowanie i odtwarzanie lokalnej rzeźby).

Dzięki opracowaniu i realizacji projektu „Rzeźby plenerowe dedykowane Patronce Miasta na terenie Lublińca” nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w Finale Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole (III etap wojewódzki), gdzie z kolei uzyskała tytuł laureata zajmując III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzięki współpracy z członkami Towarzystwa im. Św. Edyty Stein /Oddział w Lublińcu na potrzeby Konkursu stworzono 5-minutową wersję filmu, natomiast dla celów edukacyjnych szkoły, miasta i regionu wersję pełną – 40-minutową. Premierowa projekcja filmu „Rzeźby plenerowe ku pamięci Św. Edyty Stein – Patronki Lublińca” odbyła się podczas szkolnej uroczystości podsumowania projektu w obecności gości, dzięki którym zaangażowaniu i pasji zrealizowano projekt. Składamy szczególne wyrazy podziękowania dla:

- pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury: p. Agaty Woźniak-Rybki

- proboszcza parafii Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie: ks. Antoniego Zająca

- przewodniczącego Lublinieckiej Rady Kultury, Komisarza I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego, twórcy dwóch rzeźb plenerowych E. Stein: p. Stanisława Kowalczyka

- przewodnika i honorowego działacza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego /Oddział Lubliniec: p. Kazimierza Bromera

- prezesa Towarzystwa im. Św. Edyty Stein /Oddział Lubliniec: p. Sylwina Bechcickiego

- członków Towarzystwa im. Św. Edyty Stein/ Oddział Lubliniec: p. Andrzeja Musioła i p. Leona Tobora.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom projektu – uczniom i nauczycielom – Powołanym do głoszenia Czci Patronki – Świętej Edyty Stein. Niech Patronka towarzyszy nam na lublinieckich drogach oraz ścieżkach naszego życia! Shalom!

Koordynator projektu: L. Mzyk

 

 

Dodaj komentarz

Przekaż 1% na szkołę !

W naszej szkole realizujemy program:


Zespół Szkół
im. Św. Edyty Stein

w Lublińcu

ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec

tel./fax. (034) 351 03 60